Eklemeli Üretim (3D Printing) Yüzey İşlem Teknolojileri

Birçok endüstride geleceğin üretim teknolojisi olarak görülen Eklemeli Üretim (3D printing – Additive Manufacturing) ile karmaşık fonksiyonların kolay entegrasyonu, pahalı takımlara ihtiyaç duymadan karmaşık ve/veya kişiselleştirilmiş bileşenlerin hızlıca üretimi mümkün hale geliyor.

Rösler Group markası olan AM Solutions, inovatif ve optimize edilmiş üretim uygulamalarında tüm süreci kapsayan benzersiz ve esnek çözümler sunuyor. Hız, tasarım özgürlüğü, düşük maliyet, malzeme tasarrufu, isteğe bağlı üretim gibi sayısız avantajlar ile birçok sektörde metal ve plastik ürünlerin yüzey işlem proseslerinde tercih ediliyor.

Eklemeli İmalat, Eklemeli Üretim

Eklemeli üretim: 3 eksende nozul hareketleri ile metal veya plastik hammaddeler ile ısı altında katmanlı şekilde yapılan üretim şeklidir.

Eklemeli imalat: 3 eksende nozul hareketleri ile metal veya plastik hammaddeler ile ısı altında katmanlı şekilde yapılan üretim şeklidir.

Katmanlı üretim: Z ekseninde + yönde yapılan hareketlerle yapılan üretim

Yüzey kalitesi: Metal, plastik ve ametallerde yüzeylerdeki pürüzlülük oranlarının matematiksel değerleridir.

Ra Yüzey pürüzlülüğü: Yüzey pürüzlülüğünün matematiksel değeridir. Yüzeydeki tepe ve çukurların matematiksel ortalamasıdır.

Rz Yüzey pürüzlülüğü: Yüzey pürüzlülüğünün matematiksel değeridir. Yüzeydeki 5 adet tepe ve 5 adet çukurun matematiksel ortalamasıdır.

Katmanlı imalat: Z ekseninde + yönde yapılan hareketlerle yapılan üretim şeklidir.

Ardıl işlemler: 3D baskı sonrası parçaların yüzey pürüzlülük değerlerini düzeltme, ısıl işlem ve boya işlemlerinin tamamıdır.

İkincil işlemler: 3D baskı sonrası parçaların yüzey pürüzlülük değerlerini düzeltme, ısıl işlem ve boya işlemlerinin tamamıdır.

Günümüz metal ve plastik parça oluşturmada "eklemeli imalat" hızlı bir şekilde sektörlerdeki yerini almaktadır.

Tasarımcılar artık "eklemeli imalat" karakteristiklerine göre düşünmekte ve uygulama yapmaktadırlar.

Geleneksel yöntemlerle değil de "eklemeli imalat" metodu ile üretim yapan işletmelerde "ikincil işlemler" e mutlaka ihtiyaç vardır.

Metal malzemelerin "eklemeli imalat" süreçleri oldukça hız kazanmıştır. Önceki yıllarda "eklemeli imalat" parçaları daha çok prototip çalışmalarda kullanılırken artık bir unsurun ana parçası olarak kullanılmaktadır.

Metal veya plastik parçaların "eklemeli imalat" yöntemiyle final parça olarak kullanılması ile beraber "ardıl işlemler" sürecin tamamlayıcısı olmuştur.

Tüm üretim yöntemlerinin en önemli özelliklerinden biri "yüzey kalitesi" dir.

AM Solutions teknolojileri ile metal ve plastik 3D baskı parçaların "yüzey kalitesi" ni arttırmaktayız.

Üretimden çıkmış "yüzey kalitesi" düşük seviyede olan bir parça çalışacağı veya monte edileceği yerde problemler çıkarmaktadır.

Her türlü malzeme tipinde "ardıl işlemler"le "yüzey kalitesi"ni arttırmak mümkündür.

AM Solutions teknolojileri ile "yüzey kalitesi"ni ölçülebilir bir hale getirebilir ve isterlere tam uyum sağlayabiliriz.

Parça üretim metotlarında yüzey pürüzlülük değerinin tanımı "Ra" veya "Rz" dir.

Yüzey pürüzlülük değeri "Ra" veya "Rz" düşük olması yüzeyin kalitesinin yüksek olduğunu gösterir.

Ra Yüzey pürüzlülüğü, Rz Yüzey pürüzlülüğü

AM Solutions teknolojileri ile "Ra" 0,02 değerine inmek mümkündür. Bu değer ayna parlaklığı derecesidir.

Yüzey pürüzlülük ölçümleri öncesi ve sonrası metodu ile yapılmaktadır. Referans noktalardan ilk olarak "Ra" veya "Rz" ölçümleri yapılır. Daha sonra AM Solutions teknolojilerinde işlem yapılır. Aynı referans noktalarından tekrar "Ra" veya "Rz" ölçümleri yapılır.

Günümüz metal ve plastik parça oluşturmada "katmanlı imalat" hızlı bir şekilde sektörlerdeki yerini almaktadır.

Tasarımcılar artık "katmanlı imalat" karakteristiklerine göre düşünmekte ve uygulama yapmaktadırlar.

Geleneksel yöntemlerle değil de "katmanlı imalat" metodu ile üretim yapan işletmelerde "ardıl işlemler" e mutlaka ihtiyaç vardır.

Geleneksel yöntemlerle değil de "katmanlı imalat" metodu ile üretim yapan işletmelerde "ikincil işlemler" e mutlaka ihtiyaç vardır.

Metal malzemelerin "katmanlı imalat" süreçleri oldukça hız kazanmıştır. Önceki yıllarda "katmanlı imalat" parçaları daha çok prototip çalışmalarda kullanılırken artık bir unsurun ana parçası olarak kullanılmaktadır.

Metal veya plastik parçaların "katmanlı imalat" yöntemiyle final parça olarak kullanılması ile beraber "ardıl işlemler" sürecin tamamlayıcısı olmuştur.

Metal veya plastik parçaların "katmanlı imalat" yöntemiyle final parça olarak kullanılması ile beraber "ikincil işlemler" sürecin tamamlayıcısı olmuştur.

Metal veya plastik parçalar herhangi bir metotla üretildikten sonra, "yüzey kalitesi" nin arttırılması "ardıl işlemler" diye adlandırılır.

Metal veya plastik parçalar herhangi bir metotla üretildikten sonra, "yüzey kalitesi" nin arttırılması "ikincil işlemler" diye adlandırılır.

AM Solutions teknolojilerinin Türkiye’deki yüzey işlem olarak tam karşılığı "ardıl işlemler" diye adlandırılır.

AM Solutions teknolojilerinin Türkiye’deki yüzey işlem olarak tam karşılığı "ikincil işlemler" diye adlandırılır.

Boyama, ısıl işlem, vibrasyonlu yüzey işlem ve kumlama operasyonlarının geneli "ardıl işlemler" diye adlandırılır.

Boyama, ısıl işlem, vibrasyonlu yüzey işlem ve kumlama operasyonlarının geneli "ikincil işlemler" diye adlandırılır.

LinkPedia Web Directory
Whatsapp